Giay dan tuong, Trang tri noi that

 • Kích thước: 1.06m x 15.6m 
 • Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên dễ lau rửa.
 • Không phai bạc màu.
 • Khả năng chịu kiềm và axit cao.
 • Thân thiện với môi trường, khí hậu.

 • <

  Art Modern GT111

  • Mã sản phẩm: Art Modern GT111
  • Tình trạng: Còn hàng
  • 875.000VND


  Sản phẩn liên quan

  Art Modern PA283

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern PA288

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern GT1122

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern PA2873

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern PA285

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern 18025

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern 18015

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern AE1791

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern GT1117

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern AE172

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern 18022

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern 18013

  Kích thước: 1.06m x 15.6mBề mặt có phủ nhựa Vinyl nên dễ lau..

  875.000VND

  Art Modern AE171

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern 18023

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern PA281

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern GT1152

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern AE178

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern AE177

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern AE1767

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND

  Art Modern AE176

  Kích thước: 1.06m x 15.6m Bề mặt có phủ nhựa Vinyl nên ..

  875.000VND